UBB - Facultatea de Teatru si Televiziune


Categorie:
Universităţi şi facultăţi
Adresa:
Cluj-Napoca, Strada Mihail Kogălniceanu, Nr. 4
E-mail:
facultateaTT [at] yahoo.com
Web:
Telefon:
0264-590.066
Fax:
0264-590.066

La Facultatea de Teatru şi Televiziune studenţii nostri pot beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii la universităţi străine partenere şi, totodată, de recunoaşterea europeană a diplomelor obţinute aici. Înfiinţată în 1991, ca departament de teatru în cadrul Facultăţii de Litere, instituţia noastră s-a dezvoltat necontenit şi şi-a creat un bun renume pe paleta educaţională artistică din România, oferind specializari în: Arta actorului, Regie de teatru şi Teatrologie, în linia română şi maghiară, şi beneficiind constant de o echipă de cadre didactice prestigioase, atît la disciplinele dedicate culturii teatrale, cît şi la cele dedicate scenei.


Profil actualizat acum 63 luni


 
  • Comentarii şi anunţuri

comments powered by Disqus
Anunţat de Szilágyi-Palkó Csaba, in 05.07.2011 11:27:04

Admitere la linia maghiara - specializarea Actorie

05 iul 2011 14:30
18 iul 2011 16:00

Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI –  (ACTORIE), nivel licenţă, 3 ani.

Criterii de selecţie pentru absolvenţi cu diplomă de bacalaureat respectiv absolvenţi cu diplomă de licenţă:

a. ETAPA I

O probă orală/practică eliminatorie, de testare a aptitudinilor vocale, coregrafice şi de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins.

Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. La intrarea în sala de examinare, candidatul prezintă comisiei un repertoriu de concurs compus din:
a.) minimum 10 (zece) poezii din care 5 (cinci) obligatorii (Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki; Petőfi Sándor: Szeptember végén; Arany János: Bor vitéz; Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat; Weöres Sándor: Csali-mese) şi restul de minimum cinci (de stiluri şi factură diferite) la alegerea candidatului;
b.) 2 povestiri din care prima obligatorie (Örkény István: Gondolatok a pincében) iar cea de a doua o povestire la persoana întâi, inspirată din viaţa candidatului (poveste proprie);
c.) 2 monoloage din care primul la alegere iar al doilea obligatoriu, selectat din următoarele liste:

1) Pentru fete:
Szophoklész: Íphigeneia Auliszban (ford. Devecseri Gábor) – Íphigeneia monológja: „Hallgassatok rám, anyám, hitvesedre haragudnod, látom én, hogy hasztalan;...”
W. Shakespeare: Romeo és Júlia (ford. Kosztolányi Dezső) – Júlia monológja: „Isten veled. Ó, látlak-e megint?...” (4. felvonás, 3. szín)
Molière: Tartuffe (ford. Vas István) – Dorine monológja: „Meglátja majd, hogy az anyán túltett fia....” (1 felvonás, 2. jelenet)
A. P. Csehov: Sirály (ford. Makai Imre) – Nyina monológja: „Miért mondta, hogy megcsókolja a lábam nyomát?...” (4. felvonás)
Tennessee Williams: A vágy villamosa (ford. Czímer József)  – Blanche monológja: „Egy fiút. Fiatal fiú volt még, én pedig egész fiatal lány...” (6. Kép)

2) Pentru băieţi:
Szophoklész: Antigoné (ford. Trencsényi-Waldapfel Imre) – Kreón monológja: „Jó férfiak, nagy megrázkódtatás után...”
W. Shakespeare: Hamlet, dán királyfi (ford. Arany János) – Hamlet monológja: „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés...” (3. felvonás, 1. szín)
Molière: Tartuffe (ford. Vas István) – Orgon monológja: „Ahogy megláttam őt – ha úgy állna előtted...” (1. felvonás, 5. jelenet)
A. P. Csehov: Sirály (ford. Makai Imre) – Trigorin monológja: „Ugyan, mi különlegesen szép van benne?...” (2. felvonás)
E. Albee: Nem félünk a farkastól (ford. Elbert János) – George monológja: „Tizenhat éves koromban, mikor még a gimnáziumba jártam...” (2. felvonás)”

De asemenea, candidatul va susţine un interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

Promovarea în etapa următoare a concursului este condiţionată de obţinerea de către candidat a calificativului admis, calificativ comunicat candidatului la încheierea unei serii de examinare.

b. ETAPA A II-a          

Presupune trei probe:
•atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare şi a aptitudinilor muzicale şi ritmice, cu pondere de 50% în media finală, pentru absolvenţii de liceu şi cu pondere de 45% în media finală, pentru licenţiaţi. Proba se va da în grup, iar candidaţii trebuie să se prezinte în costum de mişcare.
•un monolog din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei, cu pondere de 40% în media finală. Examinarea este individuală. Repertoriul este comun cu cel de la etapa I eliminatorie.
•Media la bacalaureat cu pondere de 10 % în media finală (pentru absolvenţii de liceu), media la licenţă cu pondere de 15% în media finală (pentru licenţiaţi).

CALENDARUL ADMITERII:
11 - 18 iulie: înscrierea candidaţilor (in paralel se fac pregatiri intre orele 16-18, sala Harag György);
19 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
20 - 21 *iulie: ETAPA I (proba eliminatorie)
22 iulie  ETAPA a II-a (proba I atelier)
23 iulie: ETAPA a II-a (proba II monolog)
26 iulie:  AFIŞAREA REZULTATELOR
27 – 29 iulie : confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate;
27 iulie - 1 august: confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă.
5 august: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.

*În funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în 2 zile.